TREBALL

TREBALL SOBRE L'ESQUIADA 2015 PER ALUMNES NO ASSISTENTS
  1. Fes una mapa del Pirineu català, localitza i marca-hi les pistes (1, 2 ó 3) on han anat els teus companys.
  2. Cita quins esports de neu existeixen.
  3. Explica 10 exercicis que serveixin per a l'aprenentatge de l'esquí o l'snow. Pots preguntar-ho als companys  o fer una recerca bibliogràfica.
  4. Busca els Objectius de l'esquiada. Fes una pregunta relacionada amb cadascú dels objectius (8) per comprovar el seu grau d'assoliment.
  5. Passa-les a un grup de cinc (5) dels teus companys quan tornin.
    Adjunta les cinc enquestes contestades.
  6. Fes un resum comentat, quantificat i valora l'Activitat en funció d'aquest resum.
Cal entregar el treball el dia 27 de febrer de 2015.